Szivárgásvizsgálat

2015. február 18. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) kormányrendelet, mely előírja a kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzését. Ezt CO2 egyenérték alapján 5-49 kg közötti töltettel rendelkező rendszerek esetén évente, 50-499 kg CO2 töltet esetén félévente, míg 500 kg-nál nagyobb CO2 töltet esetén negyedévente kell elvégezni.

Vállaljuk a hűtőkör tulajdonos általi regisztrációja után:

  • első szivárgásvizsgálatkor szükséges szivárgásvizsgálati tervdokumentáció készítését (CAD formátumban is)
  • időszakos szivárgásvizsgálat helyszíni elvégzését jegyzőkönyv készítéssel
  • igazoló matrica elkészítését.

Az új rendelkezések szerint a klímagáz-szabályozás - ideértve a fluortartalmú üvegházhatású gázokat és ózonréteget lebontó anyagokat – és ezzel együttesen a végrehajtási feladatok ellátása a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatkörébe került. A Klímavédelmi hatóság szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértékű mennyisége után 5000 forint, de legalább 100 000 Ft összegű bírságot ki.

 

Cégünk a szivárgásvizsgálati tevékenységet mindig egyedi árajánlat alapján végzi.

Az ajánlatadáshoz a következő adatokra van szükségünk:

  • hűtőgép típusa, hűtőteljesítménye, hűtőköreinek száma
  • osztott rendszerű hűtőgépnél az elpárologtató egységek száma (pl. klíma beltéri egység)
  • osztott rendszer esetén a hűtőközeg-vezetékek hossza
  • üzemelés helyszíne, címe

 

Amennyiben a hűtőrendszer karbantartását is cégünkkel kívánja elvégeztetni, jelentős kedvezmények érhetőek el mind a szivárgásvizsgálat, mind a karbantartás díjának tekintetében.